ลงทะเบียนรับประกันสินค้า 1 ปี

กรุณาอ่าน ข้อตกลง/เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ก่อนการลงทะเบียน และ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุด
เพื่อสิทธิประโยชน์และความสะดวกในการรับประกันสินค้า  เครื่องหมาย *เป็นช่องที่จำเป็นต้องกรอก สามารถ
อัพโหลดไฟล์รูปภาพ .jpg, .gif, .png และจำกัดขนาดสูงสุดที่ 1000KB หรือ 1MB เท่านั้น

Xiaomi Yi ด้านในเครื่องช่องใส่แบต
เลข15หลัก S/N (ใต้บาร์โค้ด)
สินค้าตัวอื่นด้านหลังสินค้าหรือที่กล่อง
 
 

ไฟล์รูป .JPG,.PNG,.GIFเท่านั้นและขนาดไม่เกิน 512KB

เปลี่ยนภาพรหัสใหม่

   reset
 

* ช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล